Fun bij de Uithof
Beleef De Uithof - dé multifunctionele sport- en evenementenlocatie
Koop hier je online tickets
Snapchat De Uithof
Wethouder Baldewsingh stelt € 100.000 beschikbaar  voor realisatie maatschappelijke doelen met De Uithof

Wethouder Baldewsingh stelt € 100.000 beschikbaar voor realisatie maatschappelijke doelen met De Uithof

okt 7, 2015

Tijdens de feestelijke start van het nieuwe winterseizoen in De Uithof verraste wethouder Rabin Baldewsingh (Sociale Zaken. Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport) gisteren de aanwezigen door een bedrag van € 100.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van maatschappelijk doelen met De Uithof. De wethouder sprak zijn waardering uit voor de grote stappen die De Uithof in de afgelopen twee jaren heeft gezet en toonde zich tevens onder de indruk van de ontwikkelingen die het Sporttainment Center heeft doorgevoerd op weg naar een klimaatneutrale exploitatie. 

Daarnaast wil de wethouder dat onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn voor het volledig dichtmaken van het dak over de, nu semi-overdekte, 400 m schaatsbaan in De Uithof, hetgeen zowel de ontwikkeling van de top- als breedtesport ten goede zal komen. In de toekomst kan de locatie tevens worden ingezet als regionaal topssportcentrum. 

Den Haag omarmt De Uithof

Directeur Eugène de la Croix is verheugd over de lovende woorden van wethouder Baldewsingh. ‘Ik ben trots op de stappen die zijn gezet en de ontwikkeling die De Uithof doormaakt. Dat geldt zeker ook voor onze 400 m schaatsbaan. Wij zijn erg blij met de succesvolle samenwerking met het Gewest Zuid-Holland, de ijsverenigingen voor wie De Uithof de thuisbasis vormt, HYS Hokij en de gemeente Den Haag onder leiding van de wethouder. Ook instanties als de Rabobank en het SVn hebben een belangrijke bijdrage geleverd. Dat De Uithof weer wordt omarmd als een belangrijke locatie voor de stad en in het rijtje is geplaatst met ADO en de nieuwe topsportlocatie in het Zuiderpark is de kers op de taart.’ 

Financiering vanuit het Energiefonds Den Haag (SVn)

Tijdens de winteropening in De Uithof onthulde wethouder Baldewsingh samen met manager Fondsontwikkeling Richard Luigjes van het SVn en directeur Eugène de la Croix een plaquette voor de steun die De Uithof ontvangt vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie. Dit jaar rondt De Uithof de tweede fase af van een drie fasen plan ‘De Uithof op weg naar een klimaatneutrale exploitatie’ die moet leiden tot een forse afname van CO2-uitstoot. Met de investering in fase 1 en 2 is een bedrag gemoeid van 2,7 miljoen euro. Deze zijn mede mogelijk gemaakt door een financiering van 844.000 euro vanuit Energiefonds Den Haag (ED), bestuurd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn).