Aanmelden beginnerscursus

Inschrijven beginnerscursus

  • Vul hier het telefoonnummer in van de ouder(s)/verzorger(s) van de deelnemer of deelneemster. Dit telefoonnummer kan worden gebruikt voor het verstrekken van informatie.
  • Geef hier aan voor welke cursus u de deelnemer of deelneemster aanmeld. Dit is de startdatum van de cursus.