Fun bij de Uithof
Beleef De Uithof - dé multifunctionele sport- en evenementenlocatie
Koop hier je online tickets
Snapchat De Uithof
De Uithof wil steun voor de verenigingen - de-uithof | De Uithof Den Haag

De Uithof wil steun voor de verenigingen

De Uithof Schaatsbaan krijgt geen subsidie in tegenstelling tot vrijwel alle overige banen in Nederland. De afgelopen 4 jaar is er geïnvesteerd door De Uithof in de groei van de schaats top- en breedtesport. De baan kreeg zelfs het predicaat Haags Goud.

Om kostendekkend te kunnen blijven exploiteren zal de schaatsbaan fors haar prijzen moeten verhogen. De verenigingen hebben aangegeven als gevolg daarvan het bestaansrecht te verliezen. Ook voor de scholen en recreanten zal de toegangsprijs dan te hoog worden.

De Uithof wil dat de Gemeente de hurende verenigingen een subsidie verstrekt t.b.v. de verbetering van de accommodatie. Het gaat hierbij om verbeteringen welke de sportbeoefening ten goede komen. Dat kan binnen de bestaande regelgeving.

Den Haag kan als sportsstad de grote hoeveelheid bezoekers en gebruikers van de schaatsbaan niet langer negeren. Ook is sport en bewegen een hoofdthema voor de jeugd. De Gemeente moet ook richting het schoolschaatsen gaan participeren. Er moet een structurele oplossing komen.